Vaccinationer

Børnevaccination

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ni infektionssygdomme.
HPV-vaccination er nu et tilbud til både piger og drenge.

Vaccinationerne i det danske børnevaccinationsprogram gives efter et fastlagt program.

 

VACCINATION

3 mdr.     difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV-12

5 mdr.1     difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2 og PCV-22

12 mdr.1  difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3 og PCV-32

15 mdr.    MFR 1

4 år1           MFR 2

5 år1           difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination

12 år        HPV 1, 2 og evt. 3

 

Der er desuden børneundersøgelser ved 2 og 3 år. Denne foregår ved sygeplejerske

 

 

Vaccination i forbindelse med rejse

Skal du vaccineres i forbindelse med et rejsemål henviser vi til "Danske Lægers Vaccinations Service". I Nordjylland er der klinik i Sundhedens Hus, Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal, 9000 Aalborg og i Hjørring på  Åstrupvej 53, 9800 Hjørring.

Tidsbestilling kan ske via hjemmesiden eller på tlf 77997799.  

Danske Lægers Vaccinations Service er lagerførende på samtlige klinikker i landet, så de mest anvendte vacciner er allerede på klinikken og skal derfor ikke bestilles.

Grundhonorar

Danske Lægers Vaccinations Service opkræver et grundhonorar pr. person på 160 DKK for voksne og 99 DKK for børn og unge under 17 år.

Som et led i vaccinationen gennemføres en konsultation, hvor rejsemål og -aktiviteter samt vaccinationshistorik gennemgås for at etablere behovet for vaccination. Vaccinationen gennemføres i umiddelbar forlængelse af konsultationen og således ved én og samme tidsbestilling/booking.

Dækning for Sygeforsikringen ”danmark”

Medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” gruppe 1,2 & 5 får refunderet 50 % af udgifterne til vaccination. Medlemmer mellem 18 og 25 år får refunderet 75% af udgifterne.

 

Gravide tilbydes gratis kighostevaccination

19-01-2023

Vaccination af gravide beskytter barnet mod kighoste i de første levemåneder, før de vacciner, som tilbydes barnet gennem vaccinationsprogrammet, har effekt.

På baggrund af en faglig anbefaling fra Sundhedsstyrelsen genoptages tilbuddet til gravide om gratis vaccination mod kighoste indtil den 31. marts 2023. Inden tilbuddets udløb vil Sundhedsstyrelsen udarbejde en faglig gennemgang, som skal danne grundlag for en faglig indstilling til hvorvidt tilbuddet eventuelt skal ophøre, forlænges eller gøres permanent.

Sundhedsstyrelsens vurdering vil blandt andet omfatte sygdomsbeskrivelse, erfaringer fra det midlertidige vaccinationsprogram, en opdateret systematisk litteratursøgning og en opdateret sundhedsøkonomisk analyse.

Vaccinen til gravide gives som ét stik og fås hos egen læge. Børn tilbydes vaccination mod kighoste som en del af børnevaccinationsprogrammet.

 

 

Difteri-stivkrampe

Difteri er en luftvejsinfektion forårsaget af bakterien, der går under navnet Corynebacterium diphteriae.

Denne vaccine er også kendt som difteri-stivkrampe, fordi den bliver tilbudt i forbindelse med stivkrampevaccination. Denne vaccine anbefales til alle rejsemål.

Alle som er grundvaccineret mod difteri og tetanus bør revaccineres, første gang efter 4-5 år og herefter hvert 10. år. Voksne, som har fået større sår eller andre hudlæsioner, der kan medføre risiko for infektion med stivkrampebakterier, bør revaccineres med denne vaccine, såfremt de ikke er vaccineret inden for de seneste 10 år. Endvidere anbefales revaccination i forbindelse med rejser til udlandet, såfremt sidste vaccination er mere end 10 år siden. 

Vaccine givet i forbindelse med skade er gratis.

Vaccine givet som forebyggende behandling er egenbetaling.