Attester

Der findes mange typer attester som du kan at få brug for.

Nedenfor er listet de hyppigste attester og lidt oplysninger omkring disse.

Attester betales kontant, med kort eller betales af en rekvirent. Ved visse attester har du krav på at få beløbet refunderet, eks. af din arbejdsgiver. Du medgives derfor en kvittering for betalingen, som du kan videregive til din arbejdsgiver.

  • Kørekortattest. Skal bruges ved erhvervelse og fornyelse af kørekort. Du skal medbringe briller/kontaktlinser hvis du bruger dette. Attesten koster 500 kr. også hvis der er behov for supplerende diabetesattest eller attesten skal bruget til erhverv.
  • Mulighedserklæring. Denne bruges ved sygemeldte medarbejdere mhp. at få klarlagt mulighederne på arbejdspladsen. Attesten består af flere sider og side 1 skal udfyldes i samarbejde mellem patient og arbejdsgiver inden resten af attesten udfyldes hos lægen. Der betales kontant eller med kort (prisen er variabel, men ofte omkring 625 kr incl. moms).
  • Helbredsattester. Disse rekvireres af forsikringsselskaber, pensionskasser og lign. Attesten tager op til en time at lave, men regningen sendes direkte til rekvirenten, så du skal som udgangspunkt ikke lægge penge ud.
  • Skadesattester. Disse rekvireres af forsikringsselskaber og de betaler honoraret. Der er stor forskel på disse og varigheden af undersøgelsen i forbindelse med dem.
  • FP-attester. Disse rekvireres af forsikringsselskaber og de betaler honoraret. Der er stor forskel på disse og varigheden af undersøgelsen i forbindelse med dem. Attester uden fast pris afregnes pr påbegyndt 15 min. 
  • Offentlige attester (LÆ og UD): Disse rekvireres af kommunen i forbindelse med sygesager, pensionssager, graviditets-sygemeldinger mv. Kommunen vil kontakte dig og bede dig bestille tid til en undersøgelse i klinikken. Vi får tilsendt kommunens papirer direkte og du skal ikke betale for den.
  • Diverse specialattester. Du kan i mange situationer blive bedt om at skaffe en attest fra din læge omkring din sygdom eller for at dokumentere at du ikke er syg. Det er vigtigt at du undersøger præcist hvilke oplysninger der ønskes, så attesten kan udfyldes bedst muligt. Disse attester betales pr påbegyndt 15 min, og du vil altid blive bedt om at betale kontant eller med kort. Du vil sjældent have krav på refusion fra rekvirenten.

Priserne ovenfor er incl. moms for de attester der er pålagt dette.